Detoxen (ontgiften) met medische Zeoliet

Ultra fijn geactiveerd Clinoptiloliet Zeolietpoeder. Wetenschappelijk bewezen Medisch Zelfzorgmiddel.

Wat is geactiveerd zeolietpoeder?

De wonderbaarlijke fysische eigenschappen van het natuurlijke Clinoptiloliet zeolietpoeder, worden vele malen vergroot door het zeolietpoeder zogenaamd te activeren. Dit activeren wordt ook wel "microniseren" genoemd.
NOTE: de wetenschappelijk bewezen werking geldt enkel voor geactiveerd Clinoptiloliet Zeolietpoeder !!

Er bestaan twee verschillende handelsnamen voor geactiveerd Clinoptiloliet Zeoliet;

  1. MANC-geactiveerd: MANC staat voor Modified Activated Natural Clinoptilolite Zeolite.
  2. TMAZ-geactiveerd: TMAZ staat voor Tribo Mechanisch geActiveerde Zeoliet.


Dit activeren houdt o.a. in dat het "standaard" zeolietpoeder met een korrelgrootte van 50-150 micron mechanisch wordt gemicroniseerd tot een korrelgrootte <15 micron. Het effectieve oppervlak wordt hierbij tevens vergroot tot wel 600 m2 per gram.

Zeolietpoeder
Niet geactiveerd Zeolietpoeder (50 - 150 micron)

Geactiveerd zeolietpoeder
Geactiveerd Zeolietpoeder (<15 micron)


Wetenschappelijk bewezen werking op de gezondheid

Alleen geactiveerd Clinoptiloliet Zeolietpoeder heeft zeer bijzondere effecten op de gezondheid. Dit blijkt uit de vele wetenschappelijke publicaties die er zijn verschenen over geactiveerd Clinoptiloliet Zeolietpoeder. Niet geactiveerd Clinoptiloliet Zeolietpoeder heeft een te grootte korrelgrootte en is daardoor gevaarlijk voor de menselijke gezondheid.

Activatie Zeolietpoeder
Zeoliet activator


Activatie proces

Het activatie proces is een door Tihomir Lelas (Croatische uitvinder) gepatenteerd proces.

In een speciaal ontwikkeld apparaat, met twee roterende schijven die tegenover elkaar liggen, worden de deeltjes zeolietpoeder ontelbare malen met enorme snelheid (tot 3 á 4 x de geluidssnelheid) tegen elkaar "geschoten" . 

Door de botsingen spatten de poederdeeltjes uit elkaar en wordt het reactieve oppervlak enorm vergroot (ca. 6x) tot > 600 m2 per gram. De poederdeeltjes worden tevens door de botsingen verkleind tot minuscule "micro"-deeltjes. De korrelgrootte van geactiveerde zeolietpoeder is dan ook <15 micron. De werkzaamheid van het gemicroniseerde zeolietpoeder wordt hierdoor vele malen versterkt.

Activatie zeolietpoederActivatie Zeolietpoeder

NOTE:Het activatie-proces heeft geen enkele invloed op de chemische samenstelling en de originele honingraatstructuur van het natuurlijke zeolietkristal.


Deeltjesgrootte:
De gemiddelde aritmetische diameter is 3,1 μm.
20% van de deeltjes heeft een diameter van minder dan 1 μm.
84% van de deeltjes heeft een diameter van minder dan 5 μm.
99% van de deeltjes heeft een diameter van minder dan 10 μm. 

In vergelijking met zeolietpoeder dat niet is geactiveerd, is de gemiddelde deeltjesgrootte ongeveer 20 keer kleiner.

Specifieke oppervlakte:
De specifieke oppervlakte is 600 m²/g groot; dit is ongeveer 6 keer zo groot als van zeolietpoeder dat niet is geactiveerd.

Elektrisch geleidingsvermogen:
Op basis van metingen van het elektrisch geleidingsvermogen kan worden geconcludeerd:

  • geactiveerd zeolietpoeder heeft een grotere ionenwisselingscapaciteit dan niet-geactiveerd zeoliet,
  • het ionenwisselingsproces wordt trager naarmate de tijd verstrijkt,
  • de geactiveerde zeoliet-ionen zijn hechter verbonden dan ionen in niet-geactiveerd zeoliet,d. de absolute hoeveelheid uitgewisselde ionen neemt toe als de pH afneemt.
  • een suspensie van geactiveerd zeolietpoeder in water (ongeacht de concentratie of de mengtijd) heeft een hogere pH dan suspensies van niet-geactiveerd zeoliet in water.